Blog

Cốc tre – sản phẩm mang đậm phong cách Việt Nam

Cốc tre – sản phẩm mang đậm phong cách Việt Nam

Từ trào lưu trở thành lối sống Trào lưu trên phát triển khá mạnh ở nước ngoài, dần trở thành lối sống đối với một số bạn trẻ yêu môi trường, đặc biệt là sau khi xuất hiện video nhóm bạn cứu được một con rùa biển và phát hiện ra có ống hút nhựa mắc kẹt trong mũi chú rùa này. Ở Việt Nam, theo mạng lưới hoạt động vì môi trường Thế Hệ Xanh, tuy …

Cây tre mới biểu tượng đúng của Văn Hóa Việt chứ không phải Sen

Cây tre mới biểu tượng đúng của Văn Hóa Việt chứ không phải Sen

Từ trào lưu trở thành lối sống Trào lưu trên phát triển khá mạnh ở nước ngoài, dần trở thành lối sống đối với một số bạn trẻ yêu môi trường, đặc biệt là sau khi xuất hiện video nhóm bạn cứu được một con rùa biển và phát hiện ra có ống hút nhựa mắc kẹt trong mũi chú rùa này. Ở Việt Nam, theo mạng lưới hoạt động vì môi trường Thế Hệ Xanh, tuy …

Top 10 ý tưởng sản phẩm làm từ cây tre khiến bạn bất ngờ

Top 10 ý tưởng sản phẩm làm từ cây tre khiến bạn bất ngờ

Từ trào lưu trở thành lối sống Trào lưu trên phát triển khá mạnh ở nước ngoài, dần trở thành lối sống đối với một số bạn trẻ yêu môi trường, đặc biệt là sau khi xuất hiện video nhóm bạn cứu được một con rùa biển và phát hiện ra có ống hút nhựa mắc kẹt trong mũi chú rùa này. Ở Việt Nam, theo mạng lưới hoạt động vì môi trường Thế Hệ Xanh, tuy …

Sản xuất và sử dụng ống hút tre góp phần bảo vệ môi trường

Sản xuất và sử dụng ống hút tre góp phần bảo vệ môi trường

Từ trào lưu trở thành lối sống Trào lưu trên phát triển khá mạnh ở nước ngoài, dần trở thành lối sống đối với một số bạn trẻ yêu môi trường, đặc biệt là sau khi xuất hiện video nhóm bạn cứu được một con rùa biển và phát hiện ra có ống hút nhựa mắc kẹt trong mũi chú rùa này. Ở Việt Nam, theo mạng lưới hoạt động vì môi trường Thế Hệ Xanh, tuy …

Trào lưu không dùng ống hút nhựa của giới trẻ Việt

Trào lưu không dùng ống hút nhựa của giới trẻ Việt

Từ trào lưu trở thành lối sống Trào lưu trên phát triển khá mạnh ở nước ngoài, dần trở thành lối sống đối với một số bạn trẻ yêu môi trường, đặc biệt là sau khi xuất hiện video nhóm bạn cứu được một con rùa biển và phát hiện ra có ống hút nhựa mắc kẹt trong mũi chú rùa này. Ở Việt Nam, theo mạng lưới hoạt động vì môi trường Thế Hệ Xanh, tuy …