Hình ảnh máy móc, thiết bị, công nghệ của công ty P69

HÌNH ẢNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG TY P69 Một số hình ảnh máy móc, trang thiết bị sản xuất.             … Xem thêm >>

VĂN PHÒNG CÔNG TY

VĂN PHÒNG CÔNG TY Công ty Cổ phần Đầu tư P69 đầu tư văn phòng với trang thiết bị đầy đủ nhằm nâng cao tinh thần và năng suất làm việc.   Hình ảnh một cuộc họp của phòng Kỹ thuật Mọi người chăm chú làm việc   … Xem thêm >>

NGHỈ MÁT THƯỜNG NIÊN – 2019

NGHỈ MÁT THƯỜNG NIÊN - 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư P69 tổ chức các hoạt động thường niên cho nhân viên nhằm nâng cao tinh thần làm việc, tính đoàn kết tập thể.  Hình ảnh tập thể nhân viên công ty vui chơi trong dịp nghỉ lễ. … Xem thêm >>