“Bình Chọn Mô Hình Xanh” là kênh bình chọn trực tuyến do Trung tâm Thông tin – Truyền hình Thiên nhiên và Môi trường quản lý và vận hành với mục đích là nơi hội tụ, giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm về xây dựng “mô hình xanh” đối với mỗi cơ quan, đơn vị thông qua những hoạt động bình chọn được tổ chức định kỳ hàng năm.

Với mục tiêu và kỳ vọng trở thành Kênh bình chọn trực tuyến uy tín, có giá trị thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên, từ đó những “mô hình xanh” sẽ được tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng khắp cộng đồng xã hội đồng thời tạo hiệu hình thành các chiến dịch “Xanh”, những việc làm, hành động có ích nhằm bảo vệ thiên nhiên, môi trường góp phần phát triển bền vững.

Tham gia Cộng đồng Bình chọn Mô hình Xanh – Cùng chúng tôi lan tỏa những mô hình xanh – Cùng nhau tạo môi trường sống An toàn  – Bền Vững.