Pha chế đồ uống

Pha chế đồ uống

Sau khi kỳ thi THPT quốc gia chính thức chuyển tên gọi thành “Kỳ thi tốt nghiệp THPT” theo Luật Giáo dục sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020), tính đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều trường...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: - Nắm vững kiến thức để vận dụng trong thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây; - Biết vận dụng vào việc lắp ráp, cài đặt và quản...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ TRỒNG RAU AN TOÀN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ TRỒNG RAU AN TOÀN

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: - Hiểu biết và có kiến thức cơ bản về Trồng rau theo hướng Viet GAP ; - Năm vững kiến thức kỹ thuật trồng các loại rau; - Kiến thức về...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ PHA CHẾ ĐỒ UỐNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ PHA CHẾ ĐỒ UỐNG

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức: Trình bày được vai trò, nhiệm vụ của bộ phận Pha chế đồ uống trong hoạt động của quầy bar độc lập, nhà hàng, khách sạn; Liệt kê được các vị trí...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: Học viên được cung cấp các kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Xã hội học làm cơ sở thực hành nghề. Các kiến thức về nghề nghiệp công tác xã hội,...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT LÀM BÁNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT LÀM BÁNH

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: Hiểu và trình bày, phân tích thực phẩm làm bánh kẹo theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Trình bày đặc điểm, tính chất, tiêu chuẩn của một số loại nguyên liệu làm bánh,...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH TIN HỌC VĂN PHÒNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH TIN HỌC VĂN PHÒNG

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: Trình bày được các khái niệm tin học và máy vi tính. Trình bày được các thao tác cơ bản trên phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm bảng tính và...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: + Nắm vững để vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

Kiến thức kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức: Hiểu biết và có kiến thức cơ bản về các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng công việc của nghề Văn thư hành chính: Luật hành chính; Sử dụng trang thiết...