Bảng Giá Tên Miền

  • Đối với Tên Miền Quốc Tế :

  •  Đối với Tên Miền Việt Nam :

Chú ý: Đối với các tên miền Việt Nam khi đăng ký thì phải có thêm 1 số các thông tin sau:

1. Họ tên chủ sở hữu tên miền
2. Số điện thoại
3. Email
4. Địa Chỉ
5. Chứng minh thư ( bản scan )
6. Giấy Phép Kinh Doanh ( chỉ người đăng ký domain .edu.vn )